Lid worden & contributie

Welkom!

Hoewel inmiddels veel enthousiaste musicalliefhebbers hun weg naar Muziektheater VAKK hebben gevonden en de vereniging inmiddels zo’n 35 leden telt, zijn nieuwe leden altijd van harte welkom!

In musicalverenigingen zijn de mannen vaak in de minderheid. Omdat we graag met een veelzijdigheid aan stemgroepen werken nodigen wij met name (jonge) mannen van harte uit om zich bij ons aan te sluiten.

Repetities

Elke woensdagavond wordt gerepeteerd in Dedemsvaart van 19.30 uur tot  22.00 uur. Dit gebeurt onder leiding van de repetitor en/of regisseur.


VAKK wil ieder jaar een musicalproductie op de planken zetten. Aan het begin van het productiejaar starten we met het instuderen van de diverse zangstukken. Hierbij is de groep ingedeeld in 4 stemsoorten (alten, sopranen, bassen en tenoren). Vervolgens wordt een begin gemaakt met het in scène zetten van het hele verhaal. Iedereen krijgt een aandeel in de productie, de één wat groter dan de ander (dit is afhankelijk van jouw rol in de productie). Voor de hoofd- en bijrollen houden wij jaarlijks audities waarvoor je jezelf kunt aanmelden.

Repetities In de periode van november tot ergens in het voorjaar houden we bij het Gashouder Podium (Kalkoventerrein). Daarna vinden de wekelijkse spel-, zang- en dansrepetities plaats in MFC De Baron of op onze grote oefen- en bouwlocatie waar we in een later stadium ook met ons decor kunnen repeteren. In de periode na de zomervakantie zijn er naast de woensdag ook (ongeveer) 6 zaterdagen en 1 zondagsrepetitie (zie hiervoor het meest recente repetitieschema in het ledenportal via onze website). De weekendrepetities duren doorgaans van 09:00 tot 14:00 uur.

Nadat alle voorbereidingen voor spel, zang, dans, decor, kleding en rekwisieten afgerond zijn, wordt de productie in oktober driemaal opgevoerd in theater De Voorveghter in Hardenberg. Na een jaar-lang samen aan een productie te hebben gewerkt, is elke theatervoorstelling uiteraard een hoogtepunt!

Contributie en financiën

Alle deelnemers aan een productie zijn lid van onze vereniging. Het lidmaatschap van Muziektheater VAKK geldt voor een productiejaar. Deze loopt bij ons vanaf de start van de repetities van de nieuwe musicalproductie tot en met de uitvoeringsweek en loopt automatisch steeds door.

De contributie bedraagt € 270,00, jongeren t/m 20 jaar betalen € 240,00. Omdat inkomsten voor onze vereniging erg belangrijk zijn hebben we in een productiejaar verspreid enkele acties om extra inkomsten te verkrijgen zoals bijvoorbeeld het verkopen van bijvoorbeeld “De echte Dedemsvaartse koek” aan familie, vrienden, collega’s e.d. De inkomsten gaan naar de clubkas.

Muziektheater VAKK | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-01-2020